Zorg dat collega’s elkaar stimuleren het beste uit hun werk te halen. Schakel een werkcoach in van UpUco

Praktijkgericht en
'Informeel' leerprogramma
waarbij talent, trots en werkplezier
centraal staan

UpUco maakt 'informeel leren' praktisch toepasbaar.

Het Coach a Colleague programma maakt talenten zichtbaar en leert collega’s elkaar coachen vanuit de persoonlijke talenten zonder rang of stand. 

coachingsprogramma

Yes, de zomer is in aantocht!

In aanloop daarnaartoe is het wellicht een mooi moment om nog eens kritisch naar het functioneren van uw organisatie en uw teams te kijken. Bent u op de goede weg? Weet u waar de talenten zich binnen de organisatie bevinden? Worden deze talenten maximaal benut?

Zomerperikelen

coachingsprogramma

Talent centraal in 2017

Opvallend vind ik het dat leidinggevenden onder andere meer ondernemerschap en eigenaarschap willen terugzien bij hun medewerkers. De vraag is echter, hoe ze dat kunnen verlangen, als ze niet eens weten over welke dominante talenten hun medewerkers beschikken. Uit onderzoek (*) blijkt namelijk dat slechts 7% van de leidinggevenden inzicht heeft in de talenten, die aanwezig zijn bij hun medewerkers. Dit is grappig, want verderop in het onderzoek geven deze leidinggevenden of bestuurders aan dat ze andere talenten nodig zullen hebben door de veranderende marktomstandigheden. Hoe kunnen zij spreken over ‘anders’, als maar voor 7% inzichtelijk is wat de talenten binnen hun organisaties zijn?

Lees meer

Informeel leren, coaching, programma's, duurzaam, complimenten, inzetbaar

De kracht van een compliment.

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van een compliment. Telkens blijkt dat het heel veel doet met de motivatie en mindset van de ontvanger. Laten we dat onthouden en eens wat vaker een welgemeend en schriftelijke compliment uitdelen. 

Lees hier het hele verhaal.

Bedrijfscompetenties

Menselijke intelligentie centraal

De laatste jaren is sterk ingezet op de proces- en productkwaliteit bij ondernemingen. LEAN, Six Sigma en Continu Verbeteren zijn hier voorbeelden van. De kwaliteiten van de mensen zijn hierbij van ondergeschikt belang geweest. Alles heeft een bepaalde houdbaarheid, ook proces- en productverbetering. Nu komt het aan op de kwaliteiten van de mensen in de organisatie. Zijn medewerkers in staat om in een onzekere markt de zekerheid van succes te waarborgen?

Wel met UpUco

talent ontdekken; informeel leren

(In)formeel leren en ontwikkelen

Informeel leren en ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Bestaande leermodellen en -methoden dragen maar voor 10% bij aan de leeropbrengst van management en medewerkers. Het andere, overgrote deel komt voor rekening van het INFORMELE leren. Dit is eigenlijk nog nauwelijks gestructureerd. In de praktijk blijkt het moeilijk om informeel leren op een succesvolle manier te integreren in de bedrijfsvoering. De programma’s van UpUco brengen daar verandering in.

Over onze programma’s

MVO Hulphond

trainingsprogramma

De unieke samenwerking van mens en hond komt tot stand door gebruik te maken van beide talenten. Een samenwerking die helemaal in lijn met Coach a Colleague waarbij talenten worden gebruikt die leiden tot mooie ontwikkelingen. Daarom sponsoren wij Stichting Hulphond.

Oprichters van UpUco

Karin en Ron Goldewijk, zeezeilers in hart en nieren, vinden dat een schip ook in slecht weer veilig en zorgvuldig, volgens plan, van A naar B moet kunnen varen. Juist in spannende en onzekere tijden maken zij als "leiders" maximaal gebruik van het talent en intelligentie van de collega’s om hen heen. Zo waren zij in staat om hun bedrijf in de crisis met ruim 300% te laten groeien.

 

Ondernemingscoach

Karin Goldewijk

Directeur
06 - 10 03 70 49
Karin@upuco.nl

Bekijk Linkedin profiel

Karin studeerde bedrijfs- psychologie en heeft zich altijd verdiept in waarom mensen zich in een organisatie gedragen, zoals ze zich gedragen. Vanuit deze verdieping bedacht ze praktische samenwerkings- structuren die uitgaan van talent en kracht. De focus ligt op het continu leren en ontwikkelen van elkaar, met elkaar. 

Ondernemingscoach

Ron Goldewijk

Directeur
06 - 54 96 86 91
Ron@upuco.nl

Bekijk Linkedin profiel

Ron heeft een bedrijfskundige achtergrond. In het verleden heeft hij bewezen van iedere ‘suffe klus’ een ‘sexy opdracht’ te maken. Hij wil collega’s enthousiasmeren en laten excelleren vanuit passie en trots. Dit doet hij met nieuwe samenwerkingsmodellen. Het draait om eigenaarschap tonen en iedere collega in de organisatie verantwoordelijkheid laten nemen. 

coach werk