Zorg dat collega’s elkaar stimuleren het beste uit hun werk te halen. Schakel een werkcoach in van UpUco

Praktische INFORMEEL-leerprogramma’s waarbij talent, trots en werkplezier centraal staan

UpUco maakt 'informeel leren' praktisch toepasbaar.

De Coach a Colleague programma’s maakt talenten zichtbaar en leert collega’s elkaar coachen vanuit de persoonlijke talenten zonder rang of stand. Langdurige en houdbare waarde creëren bij alle collega’s als manager of als ondernemer? Word Licentiehouder van UpUco.

coachingsprogramma

De nieuwe realiteit voor organisaties

Digitalisering, automatisering en robotisering creëren nieuwe kansen en mogelijkheden voor bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd is de loyaliteit van werknemers ‘vluchtiger’ dan ooit. Ondernemingen die flexibel zijn in de bedrijfsvoering hebben de grootste kans op houdbaar en voorspelbaar succes. Deze flexibiliteit komt tot uitdrukking in het snel kunnen schakelen en het vermogen hebben om snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Hierbij komt het aan op het ECHT kennen van de kwaliteiten van de medewerkers. Het direct en praktisch in kunnen zetten van de benodigde talenten. Met de trainingsprogramma’s van UpUco werken wij hier samen met u aan.

Bent u een Talent Connector?

Bedrijfscompetenties

Menselijke intelligentie centraal

De laatste jaren is sterk ingezet op de proces- en productkwaliteit bij ondernemingen. LEAN, Six Sigma en Continu Verbeteren zijn hier voorbeelden van. De kwaliteiten van de mensen zijn hierbij van ondergeschikt belang geweest. Alles heeft een bepaalde houdbaarheid, ook proces- en productverbetering. Nu komt het aan op de kwaliteiten van de mensen in de organisatie. Zijn medewerkers in staat om in een onzekere markt de zekerheid van succes te waarborgen?

Wel met UpUco

talent ontdekken

(In)formeel leren en ontwikkelen

Informeel leren en ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Bestaande leermodellen en -methoden dragen maar voor 10% bij aan de leeropbrengst van management en medewerkers. Het andere, overgrote deel komt voor rekening van het INFORMELE leren. Dit is eigenlijk nog nauwelijks gestructureerd. In de praktijk blijkt het moeilijk om informeel leren op een succesvolle manier te integreren in de bedrijfsvoering. De programma’s van UpUco brengen daar verandering in.

Over onze programma’s

UpUco lanceert Denktank

UpUco denktank: "een frisse kijk op de zaak"

UpUco heeft een denktank in het leven geroepen, waarbij de relevante kennis van de nieuwe generatie studenten wordt gebruikt om de kwaliteit van de programma's nóg verder te verbeteren.

Victor de Lange, student Economie aan het woord: 

“Graag wil ik jullie meenemen voor een kijkje in "De Denktank". Dit is een nieuw platform waarbij studenten meedenken bij het optimaliseren van de Informeel LeerProgramma's van UpUco. Nadat het team eerder een uitgebreide introductie van UpUco had gekregen, begonnen de eerste Denktank-sessies. Een hele nieuwe werk- en leerwijze voor mijn collega-studenten van o.a. de TU Delft, de EUR en de Universiteit Leiden. Deze verrassing leidde tot enthousiasme en vertrouwen in het concept en zeker niet tot scepsis. In de sessies krijgt het team echt te maken met wat er op de werkvloer gebeurt. In groepjes brainstormen over potentiële verbeteringen, maar ook juist het aanmerken van goede facetten binnen de verschillende programma's is waar de Denktank UpUco mee helpt. UpUco gelooft sterk in de frisse denkwijze van studenten die nog niet zijn bevooroordeeld en vastgeketend aan het stramien van een groot bedrijf."

 

Oprichters van UpUco

Karin en Ron Goldewijk, zeezeilers in hart en nieren, vinden dat een schip ook in slecht weer veilig en zorgvuldig, volgens plan, van A naar B moet kunnen varen. Juist in spannende en onzekere tijden maken zij als "leiders" maximaal gebruik van het talent en intelligentie van de collega’s om hen heen. Zo waren zij in staat om hun bedrijf in de crisis met ruim 300% te laten groeien.

ondernemingscoach
Karin Goldewijk (CEO)

Karin studeerde bedrijfspsychologie en heeft zich altijd verdiept in waarom mensen zich in een organisatie gedragen, zoals ze zich gedragen. Vanuit deze verdieping bedacht ze praktische samenwerkingsstructuren die uitgaan van talent en kracht. De focus ligt op het continu leren en ontwikkelen van elkaar, met elkaar. 

ondernemingscoach
Ron Goldewijk

Ron heeft een bedrijfskundige achtergrond. In het verleden heeft hij bewezen van iedere ‘suffe klus’ een ‘sexy opdracht’ te maken. Hij wil collega’s enthousiasmeren en laten excelleren vanuit passie en trots. Dit doet hij met nieuwe samenwerkingsmodellen. Het draait om eigenaarschap tonen en iedere collega in de organisatie verantwoordelijkheid laten nemen. 

MVO Hulphond

trainingsprogramma

De unieke samenwerking van mens en hond komt tot stand door gebruik te maken van beide talenten. Een samenwerking die helemaal in lijn met Coach a Colleague waarbij talenten worden gebruikt die leiden tot mooie ontwikkelingen. Daarom sponsoren wij Stichting Hulphond.

coach werk